Header Ads

Header ADS

ไทยเบฟ สืบสานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย “Bangkok River Festival 2022” ครั้งที่ 8 ยกระดับการบริหารจัดงานอย่างยั่งยืนทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ณ สายน้ำ” พร้อมผลักดันสู่การเป็น Festival ระดับโลก “เพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”

ไทยเบฟ สืบสานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย “Bangkok River Festival 2022” ครั้งที่ 8 ยกระดับการบริหารจัดงานอย่างยั่งยืนทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ณ สายน้ำ” พร้อมผลักดันสู่การเป็น Festival ระดับโลก “เพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”

          28 ตุลาคม 2565 กรุงเทพมหานคร – นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงาน “Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” กับการสานต่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด “รักษ์ ณ สายน้ำ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2565 และ “Lumphun River Festival” ครั้งที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน 2565

          โดยปีนี้ยังคงเน้นยกระดับการจัดงานให้มีความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ESG) เป็นการสร้างประโยชน์เพื่อชุมชน โดยการจัดการของชุมชน ด้วยกลยุทธ์ บ.ว.ร.ยกกำลังสอง อันประกอบไปด้วย บ้าน วัด โรงเรียน โดยการสนับสนุนของภาคส่วนภายนอก ได้แก่ บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม และราชการ อีกทั้งยังได้ขยายเครือข่ายให้กว้างขึ้นต่อยอดกิจกรรม River Talk รับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านตำรับขนมหวาน 2 วัฒนธรรมโปรตุเกสและไทย และยังคงสานต่อกิจกรรม KAYAK The Series ครั้งที่ 2 ลอยละล่อง 3 ศิลป์ ยกถิ่นบางกอกใหญ่ และ  “ศิลป์ร่วมสร้าง ชุมชนร่วมสุข” ครั้งที่ 3 เชื่อมโยงงาน Bangkok Art Biennale 2022 (BAB2022) เป็นต้น โดยมี นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย และศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานโครงการศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หรือผู้แทน ผู้สนับสนุนหลัก Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย พร้อมด้วย การท่องเที่ยว                 แห่งประเทศไทย (ททท.) และหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน ร่วมพิธีแถลงข่าว ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร


          ทางด้าน นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานแถลงข่าว “Bangkok River Festival  2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยเป็นงานที่นำเสนอเทศกาลประเพณีอันดีงาม และบอกเล่าวัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก สะท้อนวิถีชุมชนริมสายน้ำที่เป็นบ่อเกิดแห่งวัฒนธรรมอันหลากหลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย นอกจากนี้ ถือเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการใช้ Soft Power ความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพของไทย 5 F ได้แก่ 1. อาหาร (Food) 2. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 3. ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) 4. มวยไทย (Fighting) และ 5.การอนุรักษ์และขับเคลื่อน เทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน


          สำหรับงาน Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2565 ภายใต้แนวคิด ‘รักษ์ ณ สายน้ำ’ สัมผัสบรรยากาศอันน่าประทับใจตลอดโค้งน้ำเจ้าพระยา จากทั้ง 10 ท่าน้ำ ที่เชื่อมโยงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันพร้อมขยายพื้นที่สู่ริมฝั่งแม่น้ำกวง จังหวัดลำพูน ที่นักท่องเที่ยวจะได้ไหว้พระ ทำบุญ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ชมการแสดงทางวัฒนธรรมและดนตรีหลากหลายรูปแบบในบรรยากาศที่งดงามของสายน้ำยามค่ำคืน

ผมขอชื่นชมและขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือกันสนับสนุนการจัดงาน ‘Bangkok River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย’ ที่มุ่งมั่นทำงานสืบสานวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนและพื้นที่ มาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยว และขอแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดงาน รวมไปถึงคณะทำงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำให้เกิดงานดีๆ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกต่อไป


          ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานโครงการศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนหลัก Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า “งาน Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้มิใช่เป็นเพียงแค่ประเพณีลอยกระทง ตามความเชื่อในการแสดงออกถึงความขอบคุณและขอขมาต่อพระแม่คงคาเท่านั้น แต่มุ่งส่งเสริมให้กลายเป็นเทศกาลสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งนับเป็น Festival ระดับโลก และเป็นที่รู้จักของทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

          ย้อนไปเมื่อปี 2014 งาน River Festival สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย กำหนดจัดขึ้นครั้งแรก บนสถานที่สำคัญตลอดโค้งน้ำเจ้าพระยา ที่เชื่อมโยงสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยขณะนั้นผมดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน ทำให้ผมมีความผูกพันและมีความชื่นชมในการจัดงานนี้  ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นนโยบาย ของคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการร่วมสืบสานรักษาประเพณี เทศกาลวัฒนธรรมอันดีงามที่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง เพื่อตอกย้ำการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก

          จากความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เครือข่ายพันธมิตรหลายทุกส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และต่อยอดคุณค่าทางวัฒนธรรมกับประเพณีลอยกระทงและความเป็นสิริมงคลดีงามของไทย ตอกย้ำการเป็นเทศกาลวัฒนธรรมที่คำนึงเรื่องความยั่งยืนเป็นหลักในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ผ่านการดูแลรักษ์โลก รณรงค์ไม่เพิ่มขยะในแม่น้ำ ลำคลอง การลอยประทีปในบ่อลอยประทีปที่ได้จัดเตรียมไว้ในทุกท่าน้ำ การคัดแยกขยะ รวมถึงการต่อยอดมูลค่าสินค้าชุมชน การกระจายรายได้สู่ชุมชน และยังเป็นเวทีแห่งโอกาสของเยาวชนผ่านโครงการ ‘เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม’ ภายใต้แนวคิดการทำงานแบบ ‘บ.ว.ร. ยกกำลังสอง’ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้นและสามารถเพิ่มศักยภาพเชิงเศรษฐกิจได้  ด้วยการต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับของดีในชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นและสะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ทั้งอาหาร งานหัตถศิลป์

          ‘Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย’ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นการต่อยอดคุณค่า เชิงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนสำคัญในการร่วมกันส่งเสริมความยั่งยืนนี้ให้ก้าวไปข้างหน้า และสร้างประโยชน์ร่วมกัน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายนนี้ ภายใต้แนวคิด ‘รักษ์ ณ สายน้ำ’ ณ 10 ท่าน้ำริมโค้งน้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นทั้งแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่ เสมือนเทศกาลที่เชื่อมต่อโค้งน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านการร้อยเรียงแต่ละท่าน้ำสำคัญที่มีเอกลักษณ์เอาไว้ด้วยกัน และยังมีกิจกรรม ‘ศิลป์ร่วมสร้าง ชุมชนร่วมสุข’ ปีที่ 3 ที่เชื่อมโยงงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2022 (BAB2022) ภายใต้ธีม ‘โกลาหล : สงบสุข’ ที่จัดแสดงผลงานศิลปะตามท่าน้ำต่างๆ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์), วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณฯ) และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (วัดประยูรฯ) และนอกจากการจัดงานในกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีการจัดงาน Lamphun River Festival จังหวัดลำพูน ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 อีกด้วย ขอขอบพระคุณพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ทั้งในแง่ของการสืบสานและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย ต่อยอดอัตลักษณ์ชุมชนให้ร่วมสมัย รักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์อันงดงามและมีเสน่ห์ของชุมชนริมน้ำเจ้าพระยา สร้างรายได้ให้ชุมชน และยังร่วมกันเป็นกระบอกเสียงในการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”

          นายสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดงานว่า “ปีนี้นับเป็นการสานต่อความสำเร็จของการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2014 ที่จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด ‘รักษ์ ณ สายน้ำ’ ชมความงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2565 รวม 4 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งมั่นในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเสริมมงคลตามวิถีไทย ตอกย้ำ ต่อยอด สร้างคุณค่า เพิ่มมูลค่า มรดกของชาติด้วยแนวคิดสร้างสรรค์แบบร่วมสมัย สอดรับกับนโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมไปกับการเป็นเทศกาลที่ตระหนักถึงความยั่งยืนใน 3 มิติเป็นสำคัญ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด โรงเรียน บริษัท วิสาหกิจชุมชน และราชการ หรือ บวร ยกกำลังสอง  โดยจัดบนพื้นที่ 10 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร / วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร / วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร / วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร /วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร /  ท่ามหาราช / เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ / ท่าล้ง 1919 / สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และท่าศาลเจ้ากวนอู (คลองสาน) 

          โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาได้จัดงานในรูปแบบผสมผสานแบบจัดในพื้นที่และออนไลน์ ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดียิ่ง  ยังสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้าชุมชนอีกด้วย จากความสำเร็จและประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ทำให้คณะผู้จัดงานมุ่งพยายามที่จะยกระดับการจัดงานที่เน้นความยั่งยืนในทุกมิติ ให้เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้านในอันที่จะนำสู่ ‘การบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก’ 

          นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน Lamphun River Festival ณ ริมฝั่งแม่น้ำกวง จังหวัดลำพูน ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในปีนี้ยังคงจัดเต็มกิจกรรมทำบุญไหว้พระ รับมงคล เชิญชวนร่วมลอยกระทง ร้านค้าชุมชนและพิเศษสำหรับปีนี้มีการจัดแสดง อาทิ กิจกรรม River Talk รับฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านตำรับขนมหวาน 2 วัฒนธรรมโปรตุเกสและไทย และยังคงสานต่อกิจกรรม KAYAK The Series ครั้งที่ 2 ลอยละล่อง 3 ศิลป์ ยกถิ่นบางกอกใหญ่ และ ‘ศิลป์ร่วมสร้าง ชุมชนร่วมสุข’ ครั้งที่ 3 เชื่อมโยงงาน Bangkok Art Biennale 2022 (BAB2022) เป็นต้น 

          พร้อมกันนี้ยังคงขับเคลื่อนกิจกรรมที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับชุมชนได้มีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิลในชุมชนโดยร่วมมือกับโครงการ ‘เก็บกลับ-รีไซเคิล’ ต่อยอดความรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรมและประชาชนที่เข้าร่วมงาน ทั้งนี้กิจกรรมทำความสะอาดคลอง ‘Clean Klong…Keep Klong Clean’ ยังคงขยายพื้นที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เช่นกัน ขอบพระคุณในความเมตตาพระคุณเจ้าจาก 5 พระอารามหลวง ขอขอบคุณเครือข่ายมิตรภาคี ทุกภาคส่วน ที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันจนทำให้งาน ‘Bangkok River Festival 2022 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย’ ประสบความสำเร็จ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันรักษา สืบสานประเพณีดีงามและวิถีความเป็นไทยให้ยั่งยืนในทุกมิติสืบไป"

“Bangkok River Festival 20

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว

#​สมาคม​ผู้​สื่อข่าว​บันเทิง​แห่ง​ประเทศไทย

#​kradangnga.com

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​  DAENGKASEM

0830760579​

No comments

Powered by Blogger.