Header Ads

Header ADS

เอส แอนด์ พี ร่วมกับ สอศ. จัดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย (ระดับประเทศ) เฟ้นหาสุดยอดฝีมือดี ด้านการทำอาหารไทย เพื่อสนับสนุนกำลังคนระดับอาชีวศึกษา สู่ตลาดแรงงานระดับสากล

June 02, 2023 0

เอส แอนด์ พี ร่วมกับ สอศ. จัดการแข่งขันสุดยอดฝีมืออาหารไทย (ระดับประเทศ) เฟ้นหาสุดยอดฝีมือดี ด้านการทำอาหารไทย เพื่อสนับสนุนกำลังคนระดับอาชี...

Powered by Blogger.