Header Ads

Header ADS

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาจัดงาน “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ครั้งที่ 43 เทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9


สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือก​พ่อ​ตัวอย่าง​แห่งชาติ​  จัดงาน “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ครั้งที่ 43

เทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดีพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม 2565 เวลา 06.30 น.  ณ ศูนย์​ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือก​พ่อ​ตัวอย่าง​แห่งชาติ​ จัดงาน “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุก เป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานเกียรติบัตร

ภายในงานมีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565” จำนวน 330 คน ในจำนวนนี้มี นายสัตยะพล  สัจจเดชะ , พลโทชุมพร  อินทร์ทองน้อย, พลตรีวัชชรินทร์​ ​สุวรรณรินทร์​, พันตำรวจโทสุบรรณ์  อธิเศรษฐ์ และ คุณสุระโยธิน  ธนะสุวัตถิ์ พร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดงานทุกคนที่ได้รับพระราชทานโล่ เดินทางเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

การจัดงาน “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” เป็นกิจกรรมที่ทางสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษา และคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยถือเป็นประเพณีปฏิบัติต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 43 แล้ว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาทบพิตร โดยคัดเลือกและย่อย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ


สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตร “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2565” ต่างให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เป็นในทางเดียวกันว่า รู้สึกเป็นเกียรติแก่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติอันสูงส่งนี้ในวันพ่อแห่งชาติ ตื้นตันใจเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นพ่อจะพยายามดูแลและปกครองลูกให้เป็นคนดีของประเทศชาติ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขอฝากถึงพ่อทุกท่านให้อบรมบุตรหลานของท่านให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป.

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว

#​kradangnga.com

CHATCHAI​ DAENGKASEM

0830760579​

No comments

Powered by Blogger.