Header Ads

Header ADS

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ ดร.สว่าง ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวร่วมรับฟังปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ ดร.สว่าง  ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวร่วมรับฟังปัญหาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

          27 ตุลาคม 2565 จังหวัดกาญจนบุรี  นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธาน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ ดร.สว่าง  ทองไพ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว ในฐานะที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ร่วมรับฟังปัญหาจากสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินหาแนวทางแก้ไข และนำข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิกสภาฯ          สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทำให้สภาไม่สามารถขับเคลื่อนได้เต็มที่ แต่เมื่อมีการผ่อนคลายนโยบาย สภาอุตาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่ได้รอเวลา จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว อย่างไม่เลือกปฎิบัติ

#​สภา​อุตสาหกรรม​ท่องเที่ยว​แห่ง​ประเทศไทย

#​สมาคม​สื่อมวลชน​เพื่อ​การ​ท่องเที่ยว

#​kradangnga.com

#​kaomaadoo.net

CHATCHAI​ DAENGKASEM​

No comments

Powered by Blogger.